Tiráž

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 1. marec 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

HOT BUILDING s.r.o. SRO
Štúrova 27, 040 01 Košice
Slovensko
E -mail: office@hotbuilding.sk
Telefónne číslo: +421 948 612 538
IČ DPH: SK2120771510

Právny zástupca (zástupcovia) HOT BUILDING s.r.o. SRO:

Igor Čejka

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro pod licenciou alebo registračným číslom:

vložka č. 52163/V

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.